Polityka prywatności

     Siłownia FDF Club w Józefowie koło Otwocka szanuje i przestrzega praw Użytkowników (odwiedzających zasoby witryny a także zawodników, których dane są podane do publicznej informacji za ich zgodą lub zgodą ich rodziców bądź opiekunów prawnych) do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane dane osobowe w zasobach witryny fdfclub.pl (zwanej później witryną, stroną lub portalem) oraz w jaki sposób Siłownia FDF Club w Józefowie dba o ochronę danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne oraz organizacyjne.

Co to są dane osobowe Użytkowników Siłowni FDF Club w Józefowie?

     Dane osobowe to wszelkie informacje (imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcia oraz inne materiały) dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w zasobach witryny zgodnie z przepisami art. rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Publikacja danych osobowych nie jest obowiązkowa, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne (dane uczestników szkoleń są podawane dobrowolnie i zamieszczane za ich zgodą, w przypadku niepełnoletnich za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych). W celu prawidłowego funkcjonowania usług, formularze kontaktowe wymagają wprowadzenia imienia, nazwiska i adresu email, które nie są gromadzone w celach marketingowych – służą tylko do bezpośredniego kontaktu drogą elektroniczną. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Siłownię FDF Club w Józefowie wyłącznie w celach informacyjnych oraz do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi. Dane osobowe, które są przetwarzane, nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zakres danych

     Na potrzeby usług informacyjnych witryny Siłowni FDF Club w Józefowie przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, imiona, nazwiska, dane demograficzne (wiek), zdjęcia oraz informacje związane z aktywnością w ramach działalności Siłowni FDF Club w Józefowie (uczestnictwo w zawodach, zajęciach, ilość zdobytych medali itp…).


Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest:
Siłownia FDF Club
ul. Uśmiech 6
05-410 Józefów
woj. mazowieckie

Cel przetwarzania danych osobowych

     Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Siłownię FDF Club w Józefowie za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Siłownia FDF Club w Józefowie może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie dla celów świadczenia usług informacyjnych lub zgłaszania reklamacji.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

     Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Siłowni FDF Club w Józefowie (po przejściu procedury weryfikującej tożsamość Użytkownika).

     Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych na stronie Siłowni FDF Club w Józefowie, może się zwrócić bezpośrednio do Siłowni FDF Club w Józefowie z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych. Użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W kwestiach dotyczących danych osobowych (wprowadzanie, zmiana lub usunięcie) należy kontaktować się z administracją witryny korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie kontaktowej.

     Siłownia FDF Club w Józefowie nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim. Ze względów technicznych Siłownia FDF Club w Józefowie, może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.
Ochrona przetwarzanych danych osobowych.
     Siłownia FDF Club w Józefowie wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa.

Udostępnianie danych osobowych

     Administrator danych nie przekazuje bez podstawy prawnej, zgody i wiedzy ich prawowitych właścicieli (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.

— Adres
FDF Club
Józefów koło Otwocka
ul. Uśmiech 6
— Kontakt
+48 504 879 777 – Recepcja (prosimy nagrywać wiadomości, oddzwonimy)
+48 600 805 106 – Grzegorz
+48 604 779 942 – Beata
+48 600 441 149 - Mateusz