Niezmiernie miło jest nam poinformować, że na II Międzynarodowym Seminarium Karate Shinkyokushin, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 26-28.08.2011 , Marta Zwierz zdała pomyślnie egzamin na bardzo wysoki stopień karate tj. 2 kyu – brązowy pas.
W sali Wrocławskiego AWF zgromadziło się ok.240 karateka z Polski, Ukrainy, Hiszpanii, Danii i Włoch.
Organizatorem seminarium była Polska Organizacja Shinkyokushinkai oraz Polskie Zrzeszenie Karate Kyokushin.
Głównym instruktorem i egzaminatorem był Shihan Yasuharu Fujihara 6 Dan, Japonia – członek komisji technicznej WKO.

Pozostali instruktorzy to:
Shihan Koen Scharrenberg 5 Dan, Holandia – Prezydent EKO.
Shihan Jan Bulow 6 Dan , Dania,
Shihan Jesus Talan 6 Dan , Hiszpania,
Sensei Alexander Goncharenko 4 Dan,Ukraina -Przewodniczący Komisji Sędziowskiej EKO.

Program trzydniowego seminarium zawierał:
1. Naukę i doskonalenie kihon oraz kata.
2.Taktyka walki oraz kombinacje do kumite.
3.Analiza i interpretacja technik kata.
4.Międzynarodowy kurs sędziowski.
5.Egzamin na stopnie szkoleniowe kyu oraz mistrzowskie 1-3 Dan.

Tak więc jeszcze raz słowa uznania dla szesnastoletniej Marty że w tak młodym wieku zdała bardzo trudny egzamin , trwający cztery godziny.